Činnost školního poradenského pracoviště po dobu omezení činnosti školy

I přes výrazné omezení klasického provozu školy zůstává pro žáky a jejich zákonné zástupce k dispozici školní poradenské pracoviště. Vzhledem ke karanténnímu opatření je jeho činnost upravena tak, abychom dodrželi diskrétnost i bezpečnost v rámci etické a profesionální úrovně.

Všechny členy školního poradenského pracoviště můžete v případě potřeby kontaktovat každý všední den v době mezi 8:00 – 14:00 telefonicky, emaily nebo prostřednictvím Komensu v programu Bakaláři. a domluvit si způsob a formu spolupráce.

Školní psycholog Mgr. Jiří Skalský

telefon +420 724 694 419,  email: jiri.skalsky@zssoupala.cz,

 

Školní speciální pedagožka Mgr. Marcela Babušáková

telefon +420 724 694 434, email:  marcela.babusakova@zssoupala.cz,


Školní metodička prevence Mgr. Marie Slabá

telefon +420 724 694 416, email: marie.slaba@zssoupala.cz,

 

Výchovná poradkyně Mgr. Táňa Hlavatá

telefon +420 724 694 425, email: tana.hlavata@zssoupala.cz.


Zároveň můžete každý všední den v čase 8:00 – 14:00 využívat pro konzultace a pomoc s domácí přípravou všechny pedagogy školy. Pro tyto potřeby využívejte Komens v programu Bakaláři, emailovou nebo telefonickou komunikaci (kontakty naleznete zde https://www.zssoupala.cz/kontakt/). Zároveň si můžete s vyučujícími domluvit jiný způsob a formu elektronické spolupráce, pokud bude technicky možná.

Pro žáky a jejich zákonné zástupce, kteří nemají k dispozici možnost elektronického přijetí úkolů domácí přípravy, nabízíme možnost osobně si úkoly převzít v prostorách školy vždy v pondělí v čase 10:00 – 12:00 v tištěné podobě, ale vždy po předchozí telefonické domluvě s třídním učitelem.

Zároveň vás žádám o spolupráci s vyučujícími při získávání zpětné vazby tak, abychom měli představu o zvládání domácí přípravy.