Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Vážení rodiče, vážení kolegové i příznivci naší ZŠ J. Šoupala. V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje dne 2. 3. 2020 a v návaznosti na doporučení k aktuální epidemiologické situaci vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje v Ostravě doporučujeme všem, kteří v poslední době navštívili oblasti se zvýšeným výskytem nákazy (severní Itálie, oblasti Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto), aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy a současně omezili kontakt s lidmi na minimum. Neúčast ve vzdělávání bude žákům omluvena.

Rovněž Vás informuji o tom, že vedeme žáky ke zvýšené osobní hygieně, dezinfikujeme sanitární zařízení, jídelnu a všechny prostory s velkým pohybem veřejnosti dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem. Rovněž omezujeme přístup veřejnosti do školních prostor a až do odvolání se nebudeme účastnit školních akcí s počtem účastníků přesahujících 500 osob. 

Děkuji za pochopení.

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy