Volby do školské rady

Vážení rodiče,

tři roky uběhly jako voda a máme tady opět období voleb do školské rady. Volby sice proběhnou až začátkem září, ale v souladu s volebním řádem a s vědomím toho, že brzy nastane období letních prázdnin si dovoluji předat základní informace již nyní.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Volba pedagogických pracovníků do školské rady proběhne dne 31.8. 2020, ve středu 3. 9. 2020 v době od 7:00 do 8:00 a v době 12:30 – 16:30 hodin pak proběhne volba zákonných zástupců nezletilých žáků.

Žádám Vás tedy, abyste zvážili Vaši osobní kandidaturu, případně navrhli jiného kandidáta za zákonné zástupce nezletilých žáků a své návrhy předložili nejpozději do 19.8.2020, nejlépe s písemným souhlasem kandidáta buď v kanceláři ředitele školy číslo 315, poštou na adresu školy nebo elektronickou cestou na e-mail zssoupala@email.

Děkuji a přeji hezký den.

 Milan Chalupa