Základní škola

O škole

Škola je místem, kde Vaše dítě tráví téměř polovinu z celého dne, proto výběr školy je pro každého rodiče velkým rozhodnutím.

Bude-li Vaše dítě spokojené, motivované a pozitivně naladěné na vzdělávání, budete vědět, že jste zvolili správně.

Naše škola již léta bojuje s veřejným povědomím „škola pro fotbalisty“, přitom vedle sportovních tříd se zaměřením na fotbal máme v každém ročníku třídu, kde se vzdělávají děti s různorodými zájmy, které se snažíme podporovat mnoha způsoby (kroužky, účastí v soutěžích, představením pro rodiče, vystoupením na Dnech otevřených dveří …) Kromě svého základního výchovně vzdělávacího poslání nabízíme Vašim dětem přátelské pracovní prostředí, moderně vybavené učebny, vstřícné učitele, odborníky, kteří budou rozvíjet talent Vašich dětí a pomáhat tam, kde učení nejde snadno za pomoci moderní techniky v odborných učebnách. Stravování je zajištěno ve školní jídelně a děti mohou trávit odpoledne ve školní družině nebo v kroužku.

Pokud čtete tyto řádky, rádi bychom Vás ujistili, zvolíte-li pro svoje dítě naši školu, bude se celý náš učitelský kolektiv snažit, abyste byli spojeni Vy i Vaše dítě.

Zveme Vás - přijďte a přiveďte své děti

Ing. Milan Chalupa, ředitel školy