Vybrané odkazy

Omluvenka absence

Zde můžete omluvit Vaše dítě. Nezapomeňte po ukončení absence zapsat omluvenku také do žákovské knížky!