Školní družina

Platby a ceník

Poplatek činí 130 Kč/ měsíc. Tato částka se hradí nejlépe jednorázově na celý školní rok na účet školy č.ú.: 1649340389/0800, pod přiděleným variabilním symbolem příkazem k úhradě. Ve výjimečném případě je možno platbu provést přímo na pokladně školy.