Školní družina

Provozní doba

Pondělí - pátek      6:00 - 8:00            11:40 - 17:00

Příchodu žáků do ranní družiny

Ranní družina probíhá v čase od 6:00 – 7:40. Příchod bude možný nejpozději do 7:20 hod. V rozmezí od 7:20 do 7:40 nebudou žáci z kapacitních důvodů do prostoru školní družiny (včetně šaten) vpuštěni.

Přerušení provozu ŠD o prázdninách

V souladu s § 8 odst. 2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele  stanovuji rozsah přerušení provozu školní družiny v době školních prázdnin ve školním roce 2019/2020 takto:

  • 29. 10. - 30. 10. 2019
  • 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020
  • 31. 1. 2020
  • 10. 2. – 16. 2. 2020
  • 9. 4. 2020
  • 1. 7. – 31. 8. 2020