Školní družina

Základní informace

Naše škola nabízí možnost umístění dětí před a po vyučování do školní družiny. Děti zde pod vedením vychovatelek rozvíjejí své schopnosti a dovednosti.

Náplň výchovně-vzdělávací činnosti v družině je různorodá. Vychovatelky se snaží o všestranný rozvoj dětí: tělesná výchova - závodivé a míčové hry, atletika - běh na čas, hod do dálky, každoroční účast na závodech v běhu "Ostravský běžecký závod".

Děti si pod dozorem vychovatelky mohou psát domácí úkoly. Pro všechny děti v družině je zajištěn pitný režim. Vštěpujeme dětem zásady společenského chování při obědě, hygienické návyky, umět o něco požádat, poděkovat, pozdravit.

Vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami a vzájemně se informují o chování a problémech dětí.