Kontakty

Základní údaje školy

Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace
Jana Šoupala 1609/6, Poruba, 708 00 Ostrava
zssoupala@email.cz
IČO: 70984751
ID datové schránky: my9mqua
ČS 1649340389/0100

Ředitelství školy

Ředitel školy Ing. Milan Chalupa +420 602 220 041 milan.chalupa@zssoupala.cz
Sekretariát pro pedagogické záležitosti
a omluvenky žáků
kontaktujte přímo daného
pedagoga
+420 724 694 411 zssoupala@email.cz
Zástupkyně ředitele Mgr. Marie Slabá +420 724 694 416 marie.slaba@zssoupala.cz
Referentka školy Bc. Lucie Šateková, DiS. +420 724 694 411 lucie.satekova@zssoupala.cz
Ekonomka školy Jana Kubíková +420 777 660 367 jana.kubikova@zssoupala.cz

Učitelé

Mgr. Barteková Kateřina +420 724 694 433 katerina.bartekova@zssoupala.cz
Mgr. Drozdková Renáta +420 724 694 435 renata.drozdkova@zssoupala.cz
Mgr. Durčáková Hana +420 724 694 421 hana.durcakova@zssoupala.cz
Ing. Chalupová Jiřina +420 724 694 412 jirina.chalupova@zssoupala.cz
Mgr. Jurkasová Hana +420 724 694 433 hana.jurkasova@zssoupala.cz
Mgr. Kozáková Lucie +420 724 694 432 lucie.kozakova@zssoupala.cz
Mgr. Kroupová Erika +420 724 694 412 erika.kroupova@zssoupala.cz
Bc. Kroupová Kateřina +420 724 694 431 katerina.kroupova@zssoupala.cz
Mgr. Kudelová Jana +420 724 694 431 jana.kudelova@zssoupala.cz
Mgr. Machová Milada +420 724 694 422 milada.machova@zssoupala.cz
Mgr. Plaskura Radim +420 724 694 426 radim.plaskura@zssoupala.cz
Mgr. Prusková Klára +420 724 694 431 klara.pruskova@zssoupala.cz
Mgr. Růžičková Lenka +420 724 694 423 lenka.ruzickova@zssoupala.cz
Mgr. Ryšková Martina +420 724 694 423 martina.ryskova@zssoupala.cz
Mgr. Skiba Jiří +420 724 694 426 jiri.skiba@zssoupala.cz
Mgr. Skupinová Marcela +420 724 694 423 marcela.skupinova@zssoupala.cz
Mgr. Šoustalová Libuše +420 724 694 421 libuse.soustalova@zssoupala.cz
Mgr. Štěpánek Radim, PhD. +420 724 694 414 radim.stepanek@zssoupala.cz
Mgr. Šubrt Martin +420 724 694 427 martin.subrt@zssoupala.cz
RNDr. Mgr. Václavek Rostislav +420 724 694 432 rostislav.vaclavek@zssoupala.cz

Školní poradenské zařízení

Metodik prevence Mgr. Marie Slabá +420 724 694 416 marie.slaba@zssoupala.cz
Výchovná poradkyně Mgr. Táňa Hlavatá +420 724 694 425 tana.hlavata@zssoupala.cz
Školní speciální pedagožka Mgr. Marcela Babušáková +420 724 694 434 marcela.babusakova@zssoupala.cz
Školní psycholog Mgr. Jiří Skalský +420 724 694 419 jiri.skalsky@zssoupala.cz
Asistentka pedagoga Mgr. Lucie Kolačková +420 724 694 431 lucie.kolackova@zssoupala.cz
Asistentka pedagoga Lucie Stočesová   lucie.stocesova@zssoupala.cz

Školní družina

Vedoucí školní družiny Michaela Holišová 724 694 413 michaela.holisova@zssoupala.cz
Vychovatelka Pavla Olšarová 724 694 415 pavla.olsarova@zssoupala.cz
Vychovatelka Věra Wyrwolová 724 694 410 vera.wyrwolova@zssoupala.cz
Vychovatelka      

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny Eva Dvořáková 724 694 420 eva.dvorakova@zssoupala.cz
Kuchyň   724 694 424  

Provozní zaměstnanci

Vrátnice   724 694 438  
Školník Oldřich Šubrt 724 694 441 oldrich.subrt@zssoupala.cz