Školská rada

Členové školské rady

Členové voleni pedagogickými pracovníky školy

  • Mgr. Marie Slabá - předseda
  • Mgr. Renáta Drozdková

Členové jmenováni zřizovatelem

  • Mgr. Martina Dušková
  • Ing. Vítězslav Matuška

Členové voleni zákonnými zástupci žáků

  • Radka Kretová
  • Mojmír Žák

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Je zřízena podle §167 zákona 561/2004 Sb. v platném znění. Školská rada má šest členů, jejich funkční období jsou 3 roky.