Zapojení základní školy do projektu Demokracie v nás 16. 1. 2019

Naše škola se v letošním školním roce připojila ke školám registrovaným na portále eTwinning.

Co to znamená? - eTwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci mezi školami, vzdělávání a vzájemnou komunikaci evropských učitelů. Umožňuje nám vyhledávat zahraniční školy podobného zaměření, spolupodílet se na mezinárodních projektech, žákům naší školy přináší možnost poznávat kulturu a zvyky jiných národů EU a při komunikaci zapojovat a zdokonalovat znalosti cizích jazyků. Zapojili jsme se do projektu polského gymnázia – Posílání pohlednic z různých škol napříč Evropou. Cílem je dozvědět se nové informace o městech a školách v zahraničí, komunikovat v cizím jazyce a vyzkoušet si, pro současnou generaci, netradiční způsob komunikace a navazování kontaktů pomocí pošty.

etw-certificate-186877-cz.pdf