Počítačová a odborná učebna

Od roku 2011 je na naší škole zprovozněna nová počítačová a odborná učebna.

Na stránkách MOb Poruba si můžete virtuálně prohlédnout novou počítačovou a odbornou učebnu, která byla spolufinancována Evropskou unií.

Díky těmto učebnám s interaktivními tabulemi naši pedagogové používají při výuce nejmodernější technologie a hodiny jsou tak pro žáky zajímavější.

 

Díky tomuto projektu mají žáci i pedagogové k dispozici nové a moderně vybavené učebny, které umožňují realizovat základní vzdělání tak, aby odpovídalo současné úrovni technického vývoje a umožňovaly využívat moderní výukové metody dle aktuálních trendů.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Modernizace vybavení ZŠ na území MOb Poruba – počítačové učebny + odborné učebny a kmenové třídy
Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/08.00764
popis projektu