Rozvoj digitálních kompetencí

Hlavní aktivitou projektu bude vypracování Vzdělávacího programu Digitální kompetence učitele základní školy.

Hlavní řešitel projektu: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Naše škola je partnerem bez finanční účasti

Projekt je předkládán v rámci Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II Operačního programu VVV a jeho cílem je podpořit rozvoj digitálních kompetencí učitelů základních škol.

Digitální kompetence je jednou z osmi klíčových kompetencí, která zahrnuje kritickou a sebevědomou práci s celou škálou digitálních technologií při získávání informací, komunikaci a řešení základních problémů ve všech životních sférách. Nesmíme také zapomínat, „že jako průřezová kompetence nám digitální kompetence pomáhá prohlubovat některé další kompetence, jako je komunikace, jazykové dovednosti nebo základní dovednosti v matematice a přírodních vědách,“ proto je její zvládnutí důležitou součástí výuky.