Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.