Paralympijský školní den

Paralympijský školní je projekt vytvořený v rámci mezinárodního rozvojového projektu (Belgie, Česká republika, Německo, Řecko, Litva a Švédsko), který byl v letech 2005 a 2006 podporovaný Evropskou komisí. Výsledkem pak byla realizace 5 rozdílných programů v každé participující zemí. Klíčem ke změně vnímání osob, které se odlišují, může být dosaženo pomocí vzdělávání, vytvoření povědomí nebo změny postoje. Toto tvoří základní předpoklad integrace a začlenění žáků s TP do hodin TV.

Česká republika je leaderem v pořádání těchto akcí. V současné době se realizuje mimo jiné v různých modifikacích v Kanadě, USA, Španělsku nebo některých asijských zemích. 

Projekt realizuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, pro Moravskoslezský kraj je pak realizátorem Katedra studií lidského pohybu Ostravské univerzity.

Uskutečňované aktivity jsou především tyto:

  1. Přednáška o sportech osob se speciálními potřebami spojená se soutěžním kvizem. V ideálním případě s účastí sportovce se zdravotním postižením (v našem případě tělesným).
  2. Základní mobilita bez zrakové kontroly (může být nahrazena jinou aktivitou relevantní k postižením žáka).
  3. Základní mobilita na vozíku (využití mechanických či elektrických vozíků při překonávání běžných architektonických bariér v prostorách školy a bezprostředním okolí).
  4. Sporty osob se zrakovým postižením – goalball, judo (opět mohou být nahrazeny, doporučujeme integrované drobné psychomotorické nebo pohybové hry).
  5. Sportovní hry osob s tělesným postižením – basketbal na vozíku, florbal na vozíku, házená na vozíku, ragby na vozíku.
  6. Boccia; Curling; Laserová střelba.