Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019

Rada města usnesením č.01672/RM1822/26 ze dne 18. 06. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  28 000 Kč na realizaci projektu "Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019", č.j. SMO/331376/19. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu.

Projekt byl realizován od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019.

Za finanční podpory statutárního města Ostravy a metodické podpory Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je na naší základní škole od školního roku 2019/2020 v rámci pilotního programu Kariérového poradenství na základních školách nově zřízena funkce Kariérového poradce.

Cílem je mapovat přehled aktivit na trhu práce a realizovat příklady dobré praxe ve vzdělávání na škole tak, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli co nejlépe informováni o osobních předpokladech dětí a možnostech dalšího stupně vzdělávání v kontextu s jejich kariérním rozvojem.