Projekty

Statutární město Ostrava

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III
Naše škola je jako partner zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“.
Detail projektu
Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných ZŠ 2019
Rada města usnesením č.01672/RM1822/26 ze dne 18. 06. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  28 000 Kč na realizaci projektu "Pilotní…
Detail projektu
Škola kreativně
Rada města usnesením č.00784/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  60 000 Kč na realizaci projektu "Škola kreativně", kód 18/0653…
Detail projektu
TalentŠou
Rada města usnesením č. 00785/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  200 000 Kč na realizaci projektu …
Detail projektu
Projekt Aktivní škola
Rada města usnesením č. 08475/RM1418/118 ze dne 20.2.2018 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  50 000 Kč na realizaci projektu "Aktivní škola", kód 17/1429.…
Detail projektu
Projekt "Škola plná soutěží a zábavy"
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 05721/RM1418/83 ze dne 14. 2. 2017 rozhodla o poskytnutí účelového…
Detail projektu
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I
Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212
Detail projektu
Všestranný rozvoj dětí na ZŠ Šoupala
Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 03359/RM1418/50 ze dne 8 3. 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50.000 Kč.
Detail projektu
Projekt Pojďme něco dělat
V roce 2015 jsme realizovali projekt "Pojďme něco dělat" s dotací 40.000 Kč.
Detail projektu
Projekt Ostrava fandí hokeji
V období 1. - 12. května 2015 hostila Ostrava část hokejových utkání v rámci MS v ledním hokeji. Naše škola využila možnosti zapojit se do soutěžního projektu „OSTRAVA FANDÍ HOKEJI“ vyhlášeného…
Detail projektu
Projekt Malovaná sportovní škola
Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že nejsme pouze sportovní, ale taky kulturně uvědomělá škola.
Detail projektu
Projekt Ostrava fandí florbalu
V červnu školního roku 2012/2013 se naše škola zapojila do soutěžního projektu „OSTRAVA FANDÍ FLORBALU“ vyhlášeného Statutárním městem Ostrava, které ve dnech 11. – 15. 12. 2013 hostilo MS ve…
Detail projektu
Projekt Graffiti aktivity
Na konci školního roku 2011/12 a začátkem školního roku 2012/13 proběhl na naší škole projekt nazvaný „Graffiti aktivity“. Tento projekt byl zaměřen na výtvarné ztvárnění graffiti a moderního…
Detail projektu
Bezpečně ve vzduchu i na zemi, ve vodě i v podzemí
Projekt, na který poskytlo Statutární město Ostrava dotaci ve výši 25.000 Kč, probíhal ve třech etapách.
Detail projektu
Poznáváme život ve městě a na vesnici v našem regionu
Tento projekt pro rok 2009 byl financován Statutárním  městem Ostrava ve výši 20.000 Kč.
Detail projektu