Projekt Graffiti aktivity

Na konci školního roku 2011/12 a začátkem školního roku 2012/13 proběhl na naší škole projekt nazvaný „Graffiti aktivity“. Tento projekt byl zaměřen na výtvarné ztvárnění graffiti a moderního street artu. Dotace Statutárního města Ostravy činila 30.000 Kč.

Toto moderní umění vzniklo na ulici a většinou ho na ulici najdeme. My jsme ho naopak přesunuli do interiéru a umožnili dětem si tuto výtvarnou aktivitu vyzkoušet.

Cílem bylo ukázat nejrůznější polohy tohoto výtvarného vyjadřování s nálepkou vandalismu. Naučit vnímat street art a graffiti jako umění, které formou prevence ovlivňuje současný způsob života dospívající mládeže a trávení volného času mezi teenagery různých sociálních vrstev.

Projekt se skládal ze 3 částí

V 1. fázi, která proběhla v loňském školním roce v měsících dubnu, květnu a červnu se žáci seznamovali  s pojmy STREET ART a GRAFFITI  ACTIONS.

  • Hledali souvislosti  v časopisech,  na internetových stránkách, v televizi a shromažďovali potřebné materiály a informace.
  • V hodinách dějepisu se seznamovali s historií nástěnných maleb, která sahá již do období pravěkých jeskynních kreseb, přes renesanci až do současné konzumní společnosti.

2. fáze projektu - prožitková fáze, byla zaměřena již přímo k vlastnímu projektu a jeho realizaci.

  • Žáci se rozdělili do dvou skupin, kde každá skupina si vybrala jedno téma týkající se graffiti. Např. jaké styly písma se používají, jaké plochy se mohou používat pro graffiti, jak  se chovat při sprejování, kdy je nejlepší čas vytvářet graffiti, jaké oblečení je vhodné mít na sobě, zda sprejovat sám nebo ve skupině, jaké značky sprejů a fixů je nejvhodnější používat, jaký  slang používají sprejeři.
  • Shromažďovali veškeré informace z internetu, knih, časopisů a také od samotných writerů (sprejerů).
  • Žáci se šli rovněž podívat s doprovodem učitelky na plochy, kde jsou již vytvořeny graffiti.
  • Je to blízko naší školy, stěna zahrady Domova pro seniory v Ostravě - Porubě.
  • Vytvářeli prezentace v power pointu a smart boardu. Své práce poté prezentovali před ostatními žáky, někteří předvedli své vlastní návrhy a rozvíjeli debaty, jak se nejlépe zhostit svého úkolu.
  • Jejich debaty se dotkly také otázky vandalství a ničení majetku cizích osob nelegálním způsobem, se kterým se v Ostravě setkáváme. Žáci si uvědomili, že nezákonné „sprejování“ veřejných prostor i budov je drahá a pracně odstranitelná záležitost.

V poslední 3. závěrečné fázi, která proběhla v září a říjnu tohoto školního roku 2012/13 už žáci přešli k praktické realizaci projektu. Využili jsme k tomu velkých ploch na stěnách dvou tělocvičen v naší škole.

  • Žáci nejdříve vodovými a temperovými barvami nakreslili na plochy stěn své graffiti se sportovní tématikou a tématikou fotbalového klubu BANÍKU OSTRAVA. Pak si vyzkoušeli použití sprejů, různých násadek, konturovacích fixů apod. Při práci všichni používali ochranné roušky, protože v interiéru to bylo nutné. A pak už jen sprejovali a sprejovali. Všem se to velice líbilo a byli nadšeni.

Vznikl tak PROJEKT GRAFFITI AKTIVITY, který byl představen veřejnosti na Dni otevřených dveří naší školy 13. listopadu 2012.  V tento den navštívilo naši školu mnoho rodičů s dětmi a při této příležitosti si nástěnné graffiti prohlédli.

Díky tomuto projektu se naši žáci dozvěděli o mnohokrát diskutovaném tématu legálních a nelegálních graffiti. Někteří změnili pohled na předmět výtvarná výchova a u mnoha žáků došlo k seberealizaci.