Projekt Malovaná sportovní škola

Cílem tohoto projektu bylo ukázat, že nejsme pouze sportovní, ale taky kulturně uvědomělá škola.

Na projektu začali vybraní žáci 7., 8. a také 9. ročníků intenzivně pracovat od 1. 5. 2014, projekt byl dokončen 30. 9. 2014.

Začátek projektu byl jedno velké hledání všech nejrůznějších sportů a sportovních náčiní, které naši, ale i zahraniční sportovci při své aktivitě využívají.  Hledalo se na internetu, v knihách, v encyklopediích, shlédlo se mnoho reportáží a dokumentů o sportu. Inspirace byla velká, výběr dosti složitý. 

Před samotnou realizací se žáci rozdělili na dvě skupiny, z nichž každá měla svůj vytyčený cíl.

Jedna skupina se zaměřila na nejrůznější výtvarné techniky, pomocí kterých ztvárnila sportovní tématiku. Jednalo se o rytinu, figurální kompozici, malbu, kresbu nebo vitráž. Výtvory této skupiny je možné si prohlédnout ve vestibulu školy. Aby bylo dosaženo lepšího výsledku, byly obrázky dány do nástěnných rámů.

Druhá skupina se věnovala malbě různých druhů sportů a sportovních načiní na stěny v přízemí naší školy.  Průběh realizace této části projektu byl dosti složitý, neboť většina obrázků je v nadživotní velikosti.

Projekt sám měl za úkol naučit žáky vážit si a všímat okolního světa, neničit majetek ve svém okolí a hlavně se aktivně podílet na zlepšování prostředí ve své škole. Díky ohlasům rodičů a přátel školy je možné říci, že se nám tento úkol podařilo splnit.

Dotaci 20.000 Kč, díky které bylo možné tento projekt zrealizovat, poskytlo Statutární město Ostrava.

Projekt Malovaná sportovní škola