Projekt Pojďme něco dělat

V roce 2015 jsme realizovali projekt "Pojďme něco dělat" s dotací 40.000 Kč.

Průběh realizace projektu

 • Partnery projektu byl Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609 a FC Baník Ostrava, a.s.
 • Snahou bylo docílit toho, že škola by měla být nejen místem výchovně-vzdělávacích procesů ale zároveň centrem, ve které děti ze spádové oblasti tráví volný čas a to včetně dětí ze sociálně slabších poměrů.

     Realizované aktivity:

 • 2-denní pobyt našich žáků v Senci, reciproční sportovní a kulturní pobyt
 • metoda „dobrý start“ pro budoucí prvňáčky včetně „výchovy zákonných zástupců předškoláků směrem k vyvarování se špatných návyků
 • „čtení s nečtenáři“ – kroužek pro děti se zájmem o četbu
 • kroužek florbalu
 • kroužek aerobicu
 • výtvarný kroužek
 • pěvecký kroužek
 • kroužek anglického jazyka
 • stolní tenis a badminton
 • míčové hry
 • kroužek technických sportů
 • branné dny
 • literární a čtenářský kroužek
 • kroužek školního časopisu
 • kondiční plavání
 • školní televize
 • lyžování a snowboarding

Cílová skupina, která se projektu účastnila

 • cca o 200 žáků Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace ve věku 6 - 15 -ti let
 • cca 30 účastníků jednotlivých akcí z řad dobrovolných pedagogických i nepedagogických pracovníků, instruktorů mimo pracovní poměr se školou, trenéři FC Baník Ostrava, a.s.
 • cca 40 dětí z mateřských škol J. Šoupala a J. Skupy

 Místo realizace projektu

 • prostory Základní školy, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvkové organizace
 • ostatní prostory – kulturní a sportovní centrum Senec, Vaňkův kopec, prostory SAREZA Ostrava