Projekt "Škola plná soutěží a zábavy"

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 05721/RM1418/83 ze dne 14. 2. 2017 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 60.000 Kč.

Cílem projektu Škola plná soutěží a zábavy je aktivizovat žáky naší školy „k práci navíc“, naučit je používat získané vědomosti, dovednosti nejen v daném vzdělávacím předmětu, naučit je organizovat a nést zodpovědnost za přidělené aktivity, komunikovat a spolupracovat v různorodých skupinách a týmech, posilovat jejich zdravé sebevědomí, dodržovat zásady fairplay a v souladu s mottem „kdo si hraje, nezlobí“ minimalizovat jakékoliv rizikové jevy a posílit pozitivní atmosféru školy.

Vybraná skupina žáků bude všechny aktivity zaznamenávat, zpracovávat pomocí moderních technologií a naučí se výsledná videa prezentovat.

Motivací pro žáky budou věcné ceny za aktivní účast v soutěžích, či při jejich realizaci, radostné a tvůrčí klima školy, možnost předvést své schopnosti, znalosti jejich zákonným zástupcům a veřejnosti.

Důležitým cílem těchto aktivit je otevřít školu veřejnosti, zejména rodičům žáků. Přiblížit školní prostředí dětem z mateřských škol, usnadnit jim přestup do základní školy, prohloubit spolupráci s MŠ.

Projekt bude realizován na půdě školy, lze jej rozdělit na tři části

1. Soutěže školního charakteru, které připraví pedagogové pro žáky různých věkových kategorií (pro jednotlivce, třídy, smíšená družstva, s využitím moderních technologií atd.), budou zastoupeny všechny vzdělávací oblasti – např. recitační soutěž, soutěž o nejlepší fotografie, zpracovaná videa na téma jaro, podzim atd., soutěž ve spellingu, anglická olympiáda, karaoke, výtvarné soutěže, zábavná matematika, čtenářská soutěž, soutěž o nejlepšího poeta, sportovní soutěže - v jednotlivých sportovních disciplínách apod.

Dále soutěže, na jejichž přípravě, realizaci a hodnocení se budou podílet sami žáci – pod vedením zástupců Rady žáků školy – např. vědomostní soutěž (postihující oblast vlastivědnou, přírodovědnou, matematickou i jazykovou)pro soutěžní týmy I. stupně, soutěž výchovná – stanovený tým žáků bude ve stanovených termínech kontrolovat výzdobu, zeleň, pořádek v jednotlivých třídách, šatnách, na chodbách školy a bodově hodnotit apod.

2. Soutěž o nejlepší návrh na výzdobu schodišť v jednotlivých pavilonech školy (v minulosti jsme totiž za finančního příspěvku statutárního města Ostravy realizovali projekt Malovaná škola – žáci vyzdobili všechny hlavní koridory školy malbami nejrůznějších sportovních disciplín a náčiní), rádi bychom rozvíjeli kreativitu žáků a pokračovali ve výzdobě školy. Soutěž o logo školy a návrh na jeho umístění a barevné zobrazení na hlavní budově školy.

3. Soutěžně – zábavná odpoledne – např. Halloween, Drakiáda, Velikonoční či Vánoční jarmark, Sportovní setkání, která zorganizujeme ve spolupráci se SRPŠ, nejen pro naše žáky, ale i pro děti okolních mateřských škol, zákonné zástupce žáků a širokou veřejnost.