TalentŠou

Rada města usnesením č. 00785/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  200 000 Kč na realizaci projektu "TalentŠou", kód 18/1471. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.

Projekt bude probíhat v období 1.1.2019 - 31.01.2020

Cíl projektu:

Seznámení učitelů s možnostmi identifikování a diagnostikování nadaných dětí, s možnými postupy a metodami, které mohou ve své třídě využít.  Identifikování nadaných děti ve třídě.
Rozšíření obvyklých výukových materiálů určených pro ostatní žáky. Plánování dalších postupů práce s těmito vybranými dětmi. Cílem je podpořit rozvoj osobnosti jednotlivých žáků, rozvoj jejich nadání, rozšíření znalostí a dovedností, ty pak uplatnit při volbě povolání a dále ve společnosti.