Školní jídelna

Odhlášky obědů

Odhlašování obědů

Upozorňujeme rodiče, že dle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu ve školní jídelně pouze v první den absence (neplánované nepřítomnosti).

Proto je nutné včas na další dny obědy odhlásit, jinak bude doúčtována a vyžadována plná úhrada za přípravu stravy 34 Kč - věcné, mzdové náklady a zisk a to i v případě, že oběd nevyzvednete a tzv. „propadne“.

V případě, že má dítě absenci na konci týdne, např. v pátek, je následující pondělí považováno již za 2. den nepřítomnosti, i když byla přerušena víkendem (stanovisko MŠMT, které si škola vyžádala).

Obědy můžete odhlásit:

do 13.00 hod. předchozího dne

  • osobně,
  • telefonicky na čísle 724 694 420 nebo 724 694 424 

nejpozději do 6.00 hodin dne, který žádáte odhlásit.

Číslo školní jídelny 6729

Příhlášení ve tvaru: prijmeni.jmeno
heslo: číslo strávníka