Školní jídelna

Základní informace

Dietní stravování

Poskytujeme stravování:

  • bezlepková dieta
  • bezlaktózová dieta

Portál Strava.cz

Prodej a odhlašování stravy probíhá mimo jiné protřednictvím potrálu Strava.cz
Přístupové údaje Vám předá vedoucí ŠJ.

Číslo školní jídelny 6729
Příhlášení ve tvaru: prijmeni.jmeno
heslo: číslo strávníka

Výdej obědů do nosičů

Výdej obědů do nosičů probíhá v dobách 11.15 - 11.30 a dále pak 13.45 - 14.00.

Výdej obědů bez čipů

Upozorňujeme strávníky, že zakoupený oběd bez čipu bude vydán pouze v době 13.30 – 14.00 hodin.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU – 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Značení alergenů v jídelním lístku:

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen- jedná se o 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

V blízkosti jídelního lístku bude uveden seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně. Označení přítomnosti alergenu na jídelním lístku je vyznačeno v závorce číslem označující alergen např. bramborový knedlík (1,3,7) = obilovina (1), vejce (3), mléko (7).

Seznam legislativně stanovených alergenů seznam-alergenu.pdf