Školní jídelna

Platby a ceník

Prodej stravenek

Stravenky za hotové peníze na následující kalendářní měsíc se prodávají vždy poslední pracovní den v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Stravenky je také možné hradit bezhotovostním převodem na účet školy a to po předchozím přidělení variabilního symbolu.

Bankovní spojení pro bezhotovostní platbu stravného

Česká spořitelna a.s. -  č.ú.: 1649340389/0800

Ceny stravenek

Ceny stravenek od 1. 9. 2019  
žáci 7 - 10 let 25,- Kč
žáci 11 - 14 let 27,- Kč
žáci 15 - 18 let 29,- Kč
cizí strávníci 65,- Kč